Familiewapens

Over heraldiek
Wikipedia zegt over Heraldiek: Heraldiek of wapenkunde is de gewoonte die in onder meer in de loop van de twaalfde eeuw in Europa is ontstaan om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan.

Heraldiek is dan wel een mooie term maar laten we hier voor het gemak spreken over ‘familiewapens’.

Ons logo hiernaast is een door ons zelf ontworpen familiewapen waarin diverse elementen terug komen die door onze voorouders zijn gebruikt. Hieronder leest u er nog veel meer over.

Oude wapens

Indien daarover geen zekerheid bestaat, is het de moeite waard na te gaan of de familie vroeger al een wapen heeft gevoerd. Het gebeurt niet zelden dat oude wapens al eeuwen geleden in onbruik zijn geraakt en nu, teruggevonden in archiefstukken of heraldische verzamelingen, in ere worden hersteld als symbool van het familieverband tussen personen met dezelfde familienaam. Daartoe is het echter noodzakelijk eerst de genealogie, de familiegeschiedenis te kennen om de familierelatie te kunnen aantonen met degenen die vroeger het wapen voerden. Het is in de heraldiek uit den boze klakkeloos het wapen van een gelijknamige familie over te nemen. Het wapen dient juist om de ene familie van de andere te kunnen onderscheiden.

Nieuwe wapens

Wie niet zo gelukkig is een oud wapen te hebben, kan er zonder bezwaar een (laten) ontwerpen en aannemen. Het is een logisch gevolg van de voortdurende belangstelling voor heraldiek. Het is goed daarbij niet over een nacht ijs te gaan. Deskundige heraldici kunnen daarbij terzijde staan. Om samen met hen tot een verantwoorde keuze te komen, is het goed op de hoogte te zijn van de basisregels en de terminologie in de heraldiek.

Het voeren van familiewapens

In ons land staat het een ieder vrij om een familiewapen te voeren of er een te (laten) ontwerpen. Slechts de wapens van publiekrechtelijke lichamen en van de adel worden door de overheid vastgesteld en geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel. Niettemin stellen vele families er prijs op hun wapen aan een deskundig onderzoek te onderwerpen en vervolgens te laten registreren en publiceren. Dat kan zijn omdat er rond een reeds lang gevoerd wapen onzekerheid is ontstaan over de juiste voorstelling of de kleuren, dat kan ook zijn omdat men een nieuw aan te nemen wapen wil laten toetsen en vastleggen. Een familiewapen behoort nu eenmaal te voldoen aan de regels en tradities van de heraldiek. Pas dan komt de rijke traditie van de wapenkunde ook in het eigen wapen tot zijn recht.

Familiewapens binnen de genealogie Boot

Hieronder ziet u de familiewapens die wij intussen hebben verzameld.

klik op de afbeelding om meer details te lezen.

Wij danken de heer Phil ter Heide voor zijn onderzoek en grote bijdrage. ‘We proberen het in ere te houden Flip!’

Verstuur ons gegevens

Zonder uw hulp kunnen wij ons genealogische database niet verder uitbreiden met nieuwe gegevens. Dus heeft u gegevens die binnen de familienaam 'Boot' vallen stuur het ons aub door.

Ondersteun ons werk

Wij als genealogisch team familienaam 'Boot' hopen van harte dat u ons werk waardeert. Indien u ons wilt ondersteunen klik dan op onderstaande knop.