Privacy verklaring

Het Genealogisch team familienaam ‘Boot’ respecteert de privacy van alle bezoekers en van de personen welke vermeld staan in de genealogische database.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen ”De beheerder”): de heer L.J.M. Boot.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door het Genealogisch team familienaam ‘Boot’. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle door externe bronnen, door u zelf of door familie relaties verstrekte informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorie persoonsgegevens van u: naam, geslacht geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats, huwelijk / partnerschap en aanvullende gegevens.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen om een zo compleet beeld van de genealogie van de familienaam ‘Boot’ te geven. Deze genealogie worden getoond via de websites www.familieboot.com.

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor enig ander (commercieel) doel.

Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens

Alle persoons- en genealogische gegevens zijn opgeslagen binnen een beveiligde omgeving en worden versleuteld online gezet.

Privacy-gevoelige gegevens en gegevens van nog levende personen worden niet openbaar gegeven. Alleen de leden van het Genealogisch team familienaam ‘Boot’ hebben toegang tot deze gegevens en zullen deze nooit voor een ander doel dan deze genealogie gebruiken.

Wij hebben een verkersovereenkomst gesloten met de partij waar alle gegevens worden opgeslagen. Zij dragen zorg voor een veilige webhosting omgeving.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@familieboot.com.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben, die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden te behandelen, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Google security

Deze website wordt beveiligd door Google reCAPTCHA en daarom zijn de Privacy Policy en Terms of Service van Google van toepassing.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen of andere informatie kunt u zich richten tot de Beheerder, de heer L.J.M. Boot, e-mail info@familieboot.com.

Verstuur ons gegevens

Zonder uw hulp kunnen wij ons genealogische database niet verder uitbreiden met nieuwe gegevens. Dus heeft u gegevens die binnen de familienaam 'Boot' vallen stuur het ons aub door.

Ondersteun ons werk

Wij als genealogisch team familienaam 'Boot' hopen van harte dat u ons werk waardeert. Indien u ons wilt ondersteunen klik dan op onderstaande knop.