Gijs Boot, politicus

Lid van de tweede kamer
Gijsbertus Alphonsus Antonius Maria Boot was in de periode 1967 tot 1971 lid van de Tweede Kamer voor de KVP (Katholieke Volkspartij). Verder was hij voorzitter van de katholieke ambtenarenbond en deskundige op het gebied van de sociale zekerheid. Hij bracht met Van Schaik een wet tot stand waardoor de werkgever verplicht werd nabestaanden van een werknemer nog ten minste twee maanden een uitkering te geven. Behoorde tot de vakbondsvleugel van de KVP.

Zijn globale loopbaan:

 • chef binnendienst Raad van Arbeid te Amsterdam, van 1941 tot 1 januari 1954
 • voorzitter Raad van Arbeid te Haarlem, van 1 januari 1954 tot 1958
 • voorzitter A.R.K.A. (Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging), van 1954 tot september 1967
 • voorzitter Raad van Arbeid te ‘s-Gravenhage, vanaf 1958 (nog in 1975)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

Nevenfuncties:

 • lid Staatscommissie voor de pensioenwetgeving (Staatscommissie-Van Poelje), vanaf juni 1949 (nog in 1954)
 • lid Nederlandse delegatie bij de V.N.
 • voorzitter vereniging van Raden van Arbeid, vanaf 1959 (nog in 1970)

Verdere bijzonderheden:

Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ambtenarenzaken en pensioenen. Daarnaast onder andere met justitie (burgerlijk recht en strafrecht) en sociale zaken (sociale zekerheid).
Diende in 1969 met zijn fractiegenoot Van Schaik een initiatiefvoorstel in betreffende overlijdensuitkeringen aan nagelaten betrekkingen van werknemers. De werkgever wordt verplicht alle nabestaanden van een werknemer tenminste twee maanden het laatstgenoten loon uit te keren. Dit voorstel werd in 1970 wet. – Was in 1970 tegen de door de regering afgekondigde loonmaatregel, maar stemde vanwege de mogelijke politieke gevolgen tegen een motie-Den Uyl waarin de loonmaatregel werd afgewezen.

Onderscheidingen:

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 27 april 1962,
 • 2 buitenlandse onderscheidingen.

Gijs overleed in Den Haag op 12 augustus 1992.

Verstuur ons gegevens

Zonder uw hulp kunnen wij ons genealogische database niet verder uitbreiden met nieuwe gegevens. Dus heeft u gegevens die binnen de familienaam 'Boot' vallen stuur het ons aub door.

Ondersteun ons werk

Wij als genealogisch team familienaam 'Boot' hopen van harte dat u ons werk waardeert. Indien u ons wilt ondersteunen klik dan op onderstaande knop.