Cornelis Booth; arts, genealoog en oudheidkundige

Cornelis Booth
Cornelis Booth (arts, genealoog en oudheidkundige) werd geboren op 20 oktober 1605 te Utrecht als oudste zoon van Everardus Bootius (1577-1610) en Alidt Ruysch (1575-1616). Na overlijden van zijn vader, komt hij onder de voogdij van zijn oom Adriaen Booth, boekverkoper. Cornelis bezoekt de Utrechtse Hieronymusschool. In 1622 gaat hij medicijnen studeren te Leiden. In 1628 promoveert hij tot doctor in de medicijnen te Caen (F).

Hij trouwt in 1629 in Utrecht – waar hij als arts is gevestigd – met Amelia van Waveren, genaamd van Oort; zij overlijdt in 1637. Cornelis hertrouwt in 1638 met Digna van Wijckersloot (1619-1679). Uit beide huwelijken worden 7 zoons en 7 dochters geboren, waarvan de meeste jong stierven.

Er is ook een straat in Utrecht vernoemd naar Cornelis Booth, klik hier om de Topografie pagina te bekijken.

Werkzaamheden

  • 1632: benoemd tot schepen te Utrecht
  • 1634: toegetreden tot de raad van vroedschap te Utrecht
  • 1637: benoemd als lid van de vroedschapscommissie voor de Universiteitsbibliotheek te Utrecht
  • 1640 – 1678: bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht
  • 1656 – 1657 en 1675 – 1678: burgemeester van Utrecht

Naast al zijn drukke werkzaamheden praktiseerde Cornelis Booth ook nog op het gebeid van geslachts- en wapenkunde. Hij maakte verschillende uitvoerige historische en genealogische aantekeningen, vaak met fraaie illustraties.

In 1638 publiceert Cornelis Booth een reconstructie van zijn afstamming. In hetzelfde jaar laat hij ook het familiewapen voor het gerecht van Utrecht vastleggen. In 1651 verzoekt hij het gerecht om de bevestiging van zijn afstamming uit ridder Jan van Almonde Willemsz (leeft ca 1400). Cornelis werkt in aanvang samen met zijn broer Abraham Booth (1606-1636), secretaris van Wijk bij Duurstede.

Als bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek zorgde Cornelis Booth voor een beter toezicht op het bestand, werd de catalogus bijgehouden en kwam er geld voor uitbereiding van het boekenbestand. In 1670 gaf Booth een catalogus uit van zijn boekenbestand.

In 1658 Cornelis Booth kocht, uit de boedel van Maarten van Sijpenstein, het huis aan het Sint Janskerkhof, dat wij nu kennen als Boothstraat 6.

Op 13 juli 1678 overleed Cornelis Booth.

De zoon van Cornelis en Digna van Wijckersloot is mr. Everard Booth (1638-1714), heer van Mijdrecht. Hij publiceert in 1709 een genealogisch werk met de titel Opgaande linie van het geslagt Booth, zynde de voorvaderen van Everard Booth, Heer van Mydrecht.

De collectie van Cornelis Booth vererfde via z’n kleindochter Digna Elisabeth Booth. Zij trouwt Steven Frederik van der Capellen, heer van Schalkwijk en Mijdrecht. Hun kleinzoon Gerlach Theodorus van der Capellen, heer van Schonauwen overlijdt kinderloos. Vervolgens komt de collectie van Cornelis Booth via de weduwe van Gerlach van der Capellen in handen van haar zwager Maximiliaan Louis Hangest Baron d’Yvoy.

In 1840 koopt Gedeputeerde Staten van Utrecht het grootste deel van de collectie.

bronnen:
Centraal Museum Utrecht
– CBG jaarboeken, jaargang 2005
– de geschiedenis van een claustraal huis van St. Jan, geschreven door J. M.C. van Schaik, Utrecht 1979
Wikipedia

Verstuur ons gegevens

Zonder uw hulp kunnen wij ons genealogische database niet verder uitbreiden met nieuwe gegevens. Dus heeft u gegevens die binnen de familienaam 'Boot' vallen stuur het ons aub door.

Ondersteun ons werk

Wij als genealogisch team familienaam 'Boot' hopen van harte dat u ons werk waardeert. Indien u ons wilt ondersteunen klik dan op onderstaande knop.