Cornelis Boot in de Katwijkse post

Stukje Katwijkse geschiedenis
Rond het jaar 1920 was Cornelis Boot actief bij de aanleg van het elektriciteitsnet in Katwijk.

De familie Boot deed veel, door opdrachten als bijverdienste te geven voor aanleg van verlichting enz. in het gemeentehuis.

Hier ziet u 2 publicaties in de Katwijkse post uit die tijd waarin e.e.a. wordt beschreven.

Katwijksche Post van 2 februari 1920

Hier is er een foto geplaatst over de aanleg van electriciteitsleidingen omstreeks 1920, waarbij gewerkt werd vanuit een aanbouw bij het toenmalige politiebureau in de Tramstraat. Deze foto laat nu deze plaats zien, waarbij tevens meer mensen op staan, die toen bij de electriciteitsbedrijven werkten.

Van links naar rechts: twee met schop, de grondwerkers Aai Bos (ze noemden hem zo, zijn eigenlijke naam is A. van Duyvenvoorde) en Jan Varkevisser. Dan volgt de heer Medendorp, met een oude AEG meter in de hand. Van hem is deze foto afkomstig. Hij had in Katwijk een zeer prettige tijd en door zijn verblijf in het Zeehospitium kwam hij weer vaak met Katwijkers in aanraking. Vervolgens de heer Donk (vermoedelijk), die in de administratie werkzaam was.

De heer Boot, de heer H. Bos en geheel rechts vermoedelijk Bram van Duin. Allen, met uitzondering van de heer Medendorp, zijn reeds overleden.

Tweede publicatie

Een foto omstreeks 1920 in de tijd dat Katwijk van elctriciteit werd voorzien. Hier is een verdeelkast met zekeringen te zien op de hoek Tramstraat-Badstraat. Rechts is nog een en ander uit de Badstraat te herkennen, o.a. bakkerij Korndörffer. V.l.n.r. staan: met de fiets Hr. Boot, Hr. H. Bos. Hij was het, die overal de nieuwe huisleidingen op het net aansloot en de storingen ophief. Rechts staat de Hr. Medendorp, van wie de foto en de informatie afkomstig is. Hij kwam als monteur uit Oldenhoeve naar Katwijk om werkzaam te zijn voor de aanleg van het electrische kabelnet, de plaatsing van verdeelkasten, onderstations, enz. hetgeen op zijn jeugdige leeftijd een grote ervaring was. (Er werd toen gewerkt vanuit de oostelijke aanbouw bij het oude politiebureau aan de Tramstraat.)

De heer Medendorp, die later met een Rijnburgse gehuwd is, was in de kost bij slager Timmers en ’s zomers bij v.d. Velzen, de kachelsmid. Toen het kabelnet klaar was kreeg hij een vaste aanstelling bij het elctr. bedrijf. Hij werkte o.a. met de Hr. H. Bos, met J. Varkevisser en ook van de Fam. Dijkdrent aan de Voorstraat vond hij veel steun betreffende zijn werk. Ook de Fam. Boot deed veel, door opdrachten als bijverdienste te geven voor aanleg van verlichting enz. in het gemeentehuis. Nu is de Hr. Medendorp invalide, is in het Zeehospitium vepleegd geweest en woont thans in Oegstgeest.

Bronvermelding:
Sjak boot
Ronald Boot

Verstuur ons gegevens

Zonder uw hulp kunnen wij ons genealogische database niet verder uitbreiden met nieuwe gegevens. Dus heeft u gegevens die binnen de familienaam 'Boot' vallen stuur het ons aub door.

Ondersteun ons werk

Wij als genealogisch team familienaam 'Boot' hopen van harte dat u ons werk waardeert. Indien u ons wilt ondersteunen klik dan op onderstaande knop.